top of page

大阪奈良櫻花 Osaka Sakura


著重同我地溝通,了解我地想要嘅拍攝style....即使天氣不似預期,透過Larry特別嘅拍攝手法和感覺,同配合專業嘅打燈,結果有好多意想不到嘅相片效果,拍攝出令大家都好滿意嘅作品

今次奈良pre wedding 真係好多謝Larry同Fiona嘅專業精神同埋細心嘅照顧。雖然我地拍攝當日落足全日雨,天氣又非常寒冷,但都絕對無損我地一行四人嘅心情。出發前同Larry開會見面,佢已經好著重同我地溝通,了解我地想要嘅拍攝style,想拍攝嘅景點,仲好主動話幫我地搵新景點,亦都喺揀衫方面俾左好多意見我地。 拍攝當天,縱使天氣又濕又冷,Larry都不斷搵靚位幫我地影相。不顧自己全身濕透,就算喺斜坡跣倒,條褲要報銷,亦都沒有計較,堅持專業嘅精神。即使天氣不似預期,透過Larry特別嘅拍攝手法和感覺,同配合專業嘅打燈,結果有好多意想不到嘅相片效果,拍攝出令大家都好滿意嘅作品。仲有不得不提Fiona,今次拍攝咁順利,實有賴Fiona貼身照顧我地。為我地遮風擋雨,一有空檔就用羽絨幫我保暖。要時刻幫我地執造型,又要配合拍攝工作,即使忙碌得很,都沒有半點怨言,只為拍攝出好作品而努力。

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page